MAF Arkitektkontor AB


Om ossMAF är Sveriges näst äldsta arkitektkontor. Sedan starten 1939 har vi arbetat för både den offentliga och privata sektorn, med en stor spännvidd på våra uppdrag. Idag består det personalägda företaget av 30 arkitekter, ingenjörer och samhällsbyggare. Vårt namn kommer från de tre arkitekterna Bertil Matsson, Lennart Alexis och Bertil Franklin som grundade MAF 1939.    

Tillsammans levererar vi lösningar som håller i längden. Vår målsättning är att skapa miljöer med bestående värden och kvaliteter, som håller över tiden och en karaktärsfull arkitektur, som är anpassad till platsens förutsättningar. Teknik, ekonomi, miljö, funktion och estetik i samspel ger ett hållbart resultat. Vår geografiska marknad omfattar framför allt Sverige och Norrbotten men vi arbetar även med enstaka projekt runt om i världen.

Vi erbjuder en bred kompetens från idé till färdigt projekt inom områdena:
Arkitektur, Byggteknik, Planering och Stadsbyggnad, Inredning/Design, Bygg- och Projektledning.

Vill du bli en del av vårt gäng? Kontakta oss:

ARKITEKT / PLANERARE                               Daphne Djurberg, Gruppchef  |  daphne.djurberg@maf-ark.se  |  070 575 08 52 
BYGGINGENJÖR / PROJEKTLEDARE        Peter Häggmark, Gruppchef  |  peter.haggmark@maf-ark.se  |  070 342 58 04
  


MAF