MAF Arkitektkontor AB


Om ossMAF är Sveriges näst äldsta arkitektkontor. Sedan starten 1939 har vi arbetat för både den offentliga och privata sektorn, med en stor spännvidd på våra uppdrag. Idag består det personalägda företaget av 45 arkitekter, ingenjörer och samhällsbyggare. Vårt namn kommer från de tre arkitekterna Bertil Matsson, Lennart Alexis och Bertil Franklin.     

Tillsammans levererar vi lösningar som håller i längden. Vår målsättning är att skapa miljöer med bestående värden och kvaliteter, som håller över tiden och en karaktärsfull arkitektur, som är anpassad till platsens förutsättningar. Teknik, ekonomi, miljö, funktion och estetik i samspel ger ett hållbart resultat. Vår geografiska marknad omfattar framför allt Sverige och Norrbotten men vi arbetar även med enstaka projekt runt om i världen.

Vi erbjuder en bred kompetens från idé till färdigt projekt inom områdena:
Arkitektur, Byggteknik, Planering och Stadsbyggnad, Inredning/Design, Bygg- och Projektledning.

Vill du bli en del av oss så kontakta:

VD / Luleå
Peter Häggmark peter.haggmark@maf-ark.se 070 342 58 04

Kontorschef Luleå
Martin Häller martin.haller@maf-ark.se 070 622 31 69

Kontorschef Piteå
Stina Vesterberg stina.vesterberg@maf-ark.se 070 604 15 16

Kontorschef Umeå
Jenny Pettersson jenny.pettersson@maf-ark.se 072 228 79 65

Kontorschef Stockholm
Peter Karlsson peter.karlsson@maf-ark.se 070 783 99 47

 

  


MAF