MAF Arkitektkontor AB


Turism FÖRSVARSMUSEUM

Om- och nybyggnad av lokaler för museum.

Projektbeskrivning


Byggherre
: Bodens Kommun
Byggår: 2006
Bruttoarea: 3780 kvm ombyggnad och 425 kvm nybyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Peter Karlsson arkitekt SAR/MSA
Sune Alm, projekteringsledare
Peter Lövgren, byggnadsingenjör 

Försvarsmuseum i Boden sätter Sverige i ett större perspektiv - en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv. Med interaktiva multimedia utställningar som kan byggas om och utvecklas, är försvarsmuseet i allra högsta grad ett modernt museum. Museet är delat i tre sektioner - en nybygg mittendel där fik, kapprum och toaletter finns och två ombyggda befintliga byggnader. Här har man främst använt sig av material som betong, stål och obehandlat trä.

Golvet i mittdelen är av lokal granit, sågad ur stora block som tidigare har använts som stridsvagnshinder. Stor vikt lades på flödet i mittdelen för att på ett smidigt sätt lösa logistiken av besökarna mellan de två befintliga byggnaderna. Det signifikanta med denna del är det visuella kravet in till kasernområdet, som är av riksintresse. Byggnaden skulle synas så lite så möjligt, därav de stora glaspartierna. Hela byggnationen är ett resultat av ett parallellt uppdrag där stor vikt las vid flöde och organisation.