MAF Arkitektkontor AB


Bostäder KRONAN

Nybyggnad av bostadsrätter.

Projektbeskrivning


Byggherre
: Riksbyggen
Färdigställt: 2004-2007
Entreprenadkostnad: 135 Mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Medverkande:
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA, ansvarig
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA
Per Sundström, projekteringsledare 
B-O Hermansson, byggnadsingenjör

På en parkering i ett före detta militärt naturnära område med vacker utsikt, har Riksbyggen låtit bygga 126 bostadsrätter. Två olika hustyper ger området en variation i skala och karaktär. På den platta ytan bildar lamellhus i fem våningar ett gemensamt gårdsrum. Husen är vinklade så att varje lägenhet får tillgång till den fina utsikten. I kanten mot skogen ligger tre punkthus i sju våningar, där alla lägenheter har fönster mot tre väderstreck.