MAF Arkitektkontor AB


Kv. Brofästet


Kvarteret Brofästet, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Tävling om två plusenergihus i Stockholms nya stadsdel.

Medverkande: 
Erik Winroth, arkitekt SAR/MSA 
Gerard Barangé, arktiekt SAR/MSA  
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA 
Amanda LeCorney, arktiekt SAR/MSA

Projektet ställs ut i Stockholmsrummet på Kulturhuset, Stockholm 22-28 september.

Galleriet, Tekniska Nämndhuset, Stockholm 29 september - 10 oktober.

Närheten till nationalstadsparken och landskapsrummet inspirerar till en lätt lekfull träarkitektur som bildar fond mot landskapet och förmedlar parkkänslan vidare in mot gårdsrummet. Byggnadens miljöprofil kan tydligt utläsas i takets utformning och växtligheten på balkongerna.

MAF har föreslagit byggnader i nästa generations massivträhusteknik. En massiv konstruktion i kombination med effektiv återvinning av värme ur luft och gråvatten, värmer byggnaderna. Solceller på tak och väggar levererar el men fungerar även som solskyddsjalusier på balkongerna. Varma trätoner, gröna levande växter, granitsockel, solceller, tunna och smäckra smidesräcken med vajerteknik skapar en modern omsorg kring detaljer.

Dagvattenhanteringen har varit vägledande för byggnadernas utformning. Regn samlas i vattenkärl på taket, genom droppslangar sipprar vatten ut i den mängd som växterna på takterrassen och balkongerna har behov av, det ger en grön karaktär åt fasaden. På gården leds dagvattnet till vattenspeglar till nytta för nationalstadsparkens fåglar, fladdermöss, ekbaggar, fjärilar och växter.

Mot bakgrund av den allt snabbare tekniska utvecklingen och dess påverkan på våra miljöer och människors livsstil, har arkitekturen i dessa byggnader anpassats. Boendeflexibilitet, automation, energieffektivitet, transport & varuhantering har påverkat utformningen. Ventilerade miljörum i anslutning till kök med laddningsstation för självgående dammsugare, gör det enkelt att sköta hushållssysslor miljövänligt. I dessa bostäder finns också intelligenta skåp för nätbeställda varor, även kylvaror. Detta kommer att medföra minskade transporter till och från bostaden och mer tid för aktiv fritid.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.