MAF Arkitektkontor AB


Norrbotniabanan


Järnvägsutredning JU120
Beställare: Banverket
Tid för upprättande: 2006-2007

Medverkande:
Per Persson, Arkitekt
Anders Landmark, Arkitekt
Mats Sandqvist, Samhällsplanerare

Genom våra uppdrag åt Banverket utvecklas vårt kunnande främst beträffande den demokratiska samrådsprocessen, beskrivning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt utvärdering av tänkbara alternativa lösningar.

I projektet "Norrbotniabanan" har MAF utrett samhällseffekterna för järnvägens passage genom Skellefteå älvdal. Vi har bland annat gjort analyser och studier av hur en helt ny stadsdel med resecentrum kan anläggas ovanpå ett överdäckat (överbyggt) järnvägsspår.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.