MAF Arkitektkontor AB


Garnisonsplan Luleå m.fl.


Garnisonsplanering
Beställare: Fortifikationsverket/Försvarsmakten
Tid för genomförande: 2005-2006

Medverkande:
Per Persson, Arkitekt
Anders Landmark, Arkitekt
Annika Ohls, Samhällsplanerare

Garnisonsplanerna är speciellt inriktade på behovsanalys baserad på alternativa framtidsscenarier. De anger framtida förändringsmöjligheter snarare än en fastställd fysisk plan.

Detta ger en flexibel planering och planmässig beredskap inför en oviss framtid och är i viss mån ett föredöme för annan planeringsverksamhet i samhället.

Vi har meriterat oss genom planering för Boden och Luleå garnisoner. Därigenom har vi fått uppdrag även i Eksjö, Ronneby, Uppsala och Enköping.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.