MAF Arkitektkontor AB


Kiruna Ny Järnväg


Kompletterande utredning vid Luossajärvi.

Beställare: Banverket 
Underkonsult: Tyréns AB och JICL AB
Tid för genomförande: 2007-2008

Medverkande:
Per Persson, Arkitekt
Annika Ohls, Samhällsplanerare
Lars-Erik Gunnars, Landskapsarkitekt
Anders Landmark, Arkitekt

MAF har medverkat i Kirunaprojektet med en kompletterande utredning för ny järnväg genom Kiruna. Utredningen omfattar området vid sjön Luossajärvi och ett framtida resecentrum. Denna utredning är unik med tanke på att så många olika aktörer berörs av projektet. Arbetet har skett i nära samarbete med Kiruna kommun, LKAB och Vägverket.

I samband med den kompletterande utredningen har vi tagit fram en informationsbroschyr som berättar om utredningen.
Länk till informationsbroschyren, klicka här.

Länk till den kompletterande utredningen, klicka här.

Länk till Kirunaprojektets hemsida hittar du här.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.