MAF Arkitektkontor AB


Haparandabanan, järnvägsplanering


Järnvägsplaneringsuppdrag.

Järnvägsplanering, olika uppdrag 
Beställare: Banverket
Tid för upprättande: 2005

Medverkande:
Per Persson, Arkitekt
Mats Sandqvist, Samhällsplanerare
Frida Feil, Samhällsplanerare  
Jennie Söderberg,Samhällsplanerare
Lars-Erik Gunnars, Landskapsarkitekt

Inom det övergripande projektet "Nya Haparandabanan" har MAF utfört ett flertal uppdrag åt Banverket. Bland dessa uppdrag återfinns följande projekt:

  • järnvägsutredning "Kalix - Haparanda, Kustnära järnväg"
  • järnvägsplan 13, Kalix-Haparanda Ny järnväg, delen Korsbacken - Kokojänkkä.
  • förstudie "Haparandabanan kraftförsörjning, 132 kV Matarledning"
  • järnvägsplaner för elektrifiering mellan Boden och Karlsborg
  • järnvägsplan för "Ny mötesstation Kosjärv"

 
Klicka här
för att läsa och se mer bilder om projektet