MAF Arkitektkontor AB


Torneträskområdet. Fördj. översiktsplan


Samhällsplaneringsuppdrag
Beställare: Kiruna kommun
Tid för genomförande: 2009 - 2011
Medverkande: 
Mats Sandqvist, Fysisk planerare
Frida Eriksson, Samhällsplanerare 
Annika Ohls, Samhällsplanerare

Torneträskområdet är ett mycket betydelsefullt område för boende, rekreation, turism och renskötsel. Området har stora möjligheter att utvecklas och intresset är stort för utbyggnad av verksamheterna främst i Björkliden och Riksgränsen - Katterjåkk. I stort sett finns det en efterfrågan på fritidsbostäder och husvagnscampingplatser i hela Torneträskområdet. Samtidigt bedrivs renskötsel i stora delar av området och utgör en viktig näring sedan lång tid tillbaka. Områdets komplexitet, dvs. dess varierande karaktär och flertalet motstående intressen, ställer höga krav på planeringen.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.