MAF Arkitektkontor AB


Stöcke 12:36 i Umeå. Detaljplan


Detaljplan för 13 nya fastigheter med enfamiljshus.

Samhällsplaneringsuppdrag

Beställare: Umeåkommun
Tid för upprättande:
2010-2012
Medverkande:

Annika Ohls, Samhällsplanerare 

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för 13 nya fastigheter med enfamiljshus. Planområdet ligger vid Stöcksjöns sydöstra strand, ca 10 km söder om Umeå stad. Strandområdet är redan bebyggt med fritidshus och permanentbostäder och de nya fastigheterna planeras i andra raden från stranden.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.