MAF Arkitektkontor AB


Riksgränsen 1:6. Detaljplan


Projektbeskrivning: Samhällsplaneringsuppdrag
Beställare:
Polarexpressen AB
Tid för upprättande:
2013-2014
Medverkande:
 
Mats Sandqvist, Planarkitekt/Samhällsplanerare 
Petra Widetun, Samhällsplanerare 

I Riksgränsen finns en gammal lokstallsruin som härstammar från början av 1900-talet när Ofotenbanan byggdes. Några intressenter förälskade sig i platsen. De hade en vision om att skapa ett nytt hotell, där delar av ruinen kunde integreras i hotellbyggnaden. Syftet var att förnya och förädla platsen genom att skapa ny markanvändning för området. Eftersom ruinen var klassad som fornlämning fanns en viss oro från länsstyrelsens sida att projektet skulle innebära en förvanskning av området. Planen bearbetades därför flera gånger innan den slutligen kunde antas av Kiruna kommun. 

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.