MAF Arkitektkontor AB


Erisoft. Projekt i egen regi.


MAFs första projekt i egen regi.

Byggherre: MULÖN AB
Entreprenadform: Partnering
Medverkande:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA
Peter Häggmark, projekteringsledare

K-G Mattsson, byggnadsingenjör
B-O Hermansson, byggnadsingenjör
Jonas Jakobsson, byggnadsingenjör

Göran Hagbo, byggledare

MAFs första projekt i egen regi. Projektet skapades till stor del genom förre VDn Eric Johansson. Erisoft som tidigare ägde fastigheten ville under nittiotalet fokusera kring kärnverksamheten,och ville sälja fastigheten. Samtidigt behövde de nya större lokaler. Ett konsortium med privata investerare, MAF samt SIAB bildades för att genomföra projektet.
Om- och tillbyggnaden genomfördes i sex etapper och byggnaderna täcker nu ett helt kvarter.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.