MAF Arkitektkontor AB


IRF Kiruna


Institutet för Rymdfysik i Kiruna

Byggherre: Akademiska Hus
Färdigställt: 2000
Bruttoarea: 3 500 kvm nybyggnad, 1 100 kvm ombyggnad
Byggkostnad: 65 Mkr, exkl tomt
Medverkande:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Christer Östensson, projekteringsledare

Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA
Jonas Jakobsson, byggnadsingenjör
Peter Häggmark, byggnadsingenjör
B-O Hermansson, byggnadsingenjör

Fyra tillbyggnader av en befintlig huskropp skapas för Institutet för Rymdfysik i Kiruna (IRF), där det sedan 1957 främst bedrivits experimentell och teoretisk grundforskning inom rymd- och atmosfärfysik.
En ny entrébyggnad, undervisningslokaler och ett påbyggt våningsplan inordnar sig i den befintliga strukturen, medan den nybyggda satellitbyggnaden (matsal, bibliotek och aula) frigör sig och annonserar anläggningen mot angöringen från E10.
Den ståtliga utsikten mot väster och Kiruna är viktig både i anpassningen till terrängen och i planens uppbyggnad. Fasaderna domineras av stora glasytor för att inte skymma utsikten samt ge ljus långt in i byggnaderna. Även placeringen av de gemensamma funktionerna, matsal, bibliotek och aula (som är samlade i satellitbyggnaden), underlättar nyttjandet för externa besökare.

Publicerat i tidskriften Arkitektur nr4-2001

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.