MAF Arkitektkontor AB


Stadvikens Vårdcentral Luleå


Om- och tillbyggnad av Landstingshuset till vårdcentral, Luleå

Byggherre: Norrbottens Läns Landsting
Färdigställt: 2002
Entreprenadkostnad: 42 Mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA
Sune Alm, projekteringsledare

Om- och tillbyggnad av en flygel i landstingshuset. Tillbyggnadsformen och val av material har koppling till landstingshusets 70-tals arkitektur men har ändå ett modernt uttryck i form av glas, norskt skiffer och zinkplåt. Planlösningsmässigt är byggnaden enkel och rationell med mittkorridorer. Huvudentrén markeras med ett helt inglasat entrérum i tre våningar mellan två byggnadsflyglar. Fram till detta leder ett långsmalt entrétak med enkelsidig pelarrad som leder in besökarna.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.

,