MAF Arkitektkontor AB


Strandängsbadet


Nybyggnad av utomhuspool med servicebyggnad

Beställare: Kalix kommun

Medverkande:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt LAR/MSA
Per Sundström, byggnadsingenjör
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Martin Bröms, byggnadsingenjör

I anslutning till Kalix centrum, söder om E4:an, ligger Strandängarna - ett naturskönt centrumnära rekreationsområde vid älvstranden. I dagsläget finns där en camping, småbåtshamn och ytor för bollsporter, lek och olika evenemang. En utveckling och förädling av området kommer att ske, med inriktning på att tillföra aktiviteter som är en tillgång för Kalixborna och samtidigt fungerar som dragplåster för besökare och campinggäster. En utomhuspool vid den vackra älvstranden är en sådan satsning.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.