MAF Arkitektkontor AB


Sverigefinska


Om- och tillbyggnad, samt inredning av befintlig matsalsbyggnad.
Tilldelat Övre Norrlands arkitekturpris 2006.

Byggherre: Sverigefinska folkhögskolan
Färdigställt: 2005
Bruttoarea: 750 kvm
Entreprenadskostnad: 12 Mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA
Jonas Jakobsson, projekteringsledare
Christer Östensson, byggnadsingenjör
Per Sundström, byggnadsingenjör
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör

Beställaren var i behov av en "futuristisk" restaurang men projektet utvecklades efterhand till att även omfatta lokaler för konstutbildning och möten. Den nya byggnaden öppnar sig mot folkhögskolans innergård och den transparenta fasaden annonserar även verksamheten mot torget utanför. Fasadens täta partier består av förpatinerad zinkplåt.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.