MAF Arkitektkontor AB


Kv. Kungsfågeln


Om- och tillbyggnad av Luleås fd lasarettsbyggnad till skola

Byggherre: Luleå kommun
Färdigställt: 2006
Entreprenadkostnad: ca 120 Mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Jonas Jakobsson, projekteringsledare

Christer Östensson, byggnadsingenjör
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör
Peter Löfgren, byggnadsingenjör
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt

Luleå Gymnasieby är samlad inom fem närliggande kvarter i centrala Luleå, Hackspetten, Lärkan, Staren, Örnen och Kungsfågeln.
Om- och tillbyggnad av Luleås fd lasarettsbyggnad inom Kv. Kungsfågeln omfattar lokaler för:
Byggprogrammet Energi
Handelsprogrammet
Hotell- och Restaurangprogrammet
Industriprogrammet ITEK
Livsmedelsprogrammet
Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet
Gymnasie Särskolan
Omvårdnadsprogrammet

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.