MAF Arkitektkontor AB


Kungsfågeln Etapp 2


Andra etappen av ombyggnad av Kv Kungsfågeln. Skolgård med allmänt gång- och cykelstråk.

Beställare: Luleå kommun
Färdigställd: 2007
Medverkande:
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt
Göran Hagbo, projekteringsledning

Kv Kungsfågeln utgör platsen för Luleå gamla lasarett som nu byggts om till en förvaltningsbyggnad och en gymnasieskola. En äldre byggnadskropp har försvunnit och en ny med byggverkstäder har tillkommit. Kvarteret ligger i stadsdelen Stadsön i Luleå. Ett gång- och cykelstråk från centrum passerar över skolgården och når sedan Hälsans hus och strandpromenaden utmed Luleälven.

Etapp 1 behandlade entréytorna vid förvaltningsbyggnaden. Gestaltningen i etapp 2 utgörs av en komposition med varierande miljöer utmed cykelstråket. Inledningen tar sats i den intilliggande Hermelinsparken och Residensgatans björkallé. En gräskulle och en lång svängd bänk bildar sedan övergång till skolgården. Där ligger cykelparkeringen i skuggan, sittplatserna i solen och ett entrétorg på höjdpunkten. Därefter följer stråket en lång röd träbro ned till perennplanteringar och gräsmattor med nya träd innan den tillslut når Hälsans hus.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.