MAF Arkitektkontor AB


Björkskatacentrum Etapp 1


Första etappen av ombyggnad av utemiljön mellan Björkskataskolan och Björkskata centrum.

Byggherre: Luleå kommun
Entreprenadform: Generalentreprenad 
Byggstart: juni 2008
Medverkande:
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA
Lars-Erik Gunnars, landskapsarkitekt 
Jan Boman, projektledare

Björkskatan är en stadsdel i norra Luleå med ett typiskt 60-talscentrum med stora byggnadskroppar. Väster om centrumbyggnaden med matvaruhandel m.m, ligger en skola för åk 6-9. I skolbyggnaden finns även ett bibliotek (specialiserat på kvinnolitteratur), en fritidsgård, en matsal, en idrottshall och en kyrka. Söder om skolan ligger ett hus med studentbostäder.

För etapp 1 har utmaningen varit att lyfta fram skolhusets olika verksamheter, skapa flexibla uppehållsytor för i första hand ungdomarna samt att göra den 60 meter långa gången mellan centrumbyggnaden och skolan trivsam.

Under den första etappen skapas nya platsbildningar utmed biblioteks- och skolbyggnad. Cykelparkeringar, träd och perennplanteringar, en basketplan och solgradäng, konst och ljusförstärkta entréer samt två mindre scener.

I kommande etapper byggs centrumhuset om med ett nytt torg intill. Dessutom får parkeringsplatser och cykelbanor ny gestaltning.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.