MAF Arkitektkontor AB


Raketskolan


Den nya Raketskolan är utformad med målet att bli en av Sveriges främsta grundskolor och vara en lustfylld, trivsam och  kreativ miljö för lärande.

För Raketskolan gäller följande ställningstagande:
Metafor               Rymdstation
Medel:                Futurism med omtanke
Utryck:                Ljusa rena volymer skulpterade i snö

Byggherre: Kirunabostäder AB
Byggår: 2011-12
Bruttoarea:
Behandlad tomtarea: 34 000 kvm
Raketskolan: 7 100 kvm nybyggnad och 3 600 kvm ombyggnad
Rakethallen: 2 600 kvm nybyggnad
Entreprenadkostnad: ca 210 Mkr
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt
Charlotta Selberg, arkitekt MSA

Jonas Jakobsson, Projekteringsledare
Emma Engqvist, byggnadsingenjör
Per Sundström, byggnadsingenjör
Christer Östensson, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör
Peter Häggmark, byggnadsingenjör
Peter Lövgren, byggnadsingenjör
Jörgen Boman, byggnadsingenjör
Bernt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör

Lars-Erik Gunnars, landskaparkitekt LAR/MSA

Jonas Ersson, Illustrationer

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.