MAF Arkitektkontor AB


Ambassadresidens


Byggherre: Statens fastighetsverk
Färdigställt: 2006
Bruksarea: 650 kvm
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Jonas Jakobsson, byggnadsingenjör

Tävlingsskede:
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Per Sundström, byggnadsingenjör
Matilda Eriksson, arkitekt
Geza Fischl, arkitekt

Hösten 2002 utlyste Statens Fastighetsverk en tvåstegstävling om utformningen av ett nytt residens i Santiago de Chile. Juni 2003 utsågs förslaget "Trandans", av Josefina Nordmark arkitekt SAR/MSA, till vinnare. Ur juryns motivering: "Förslagets styrka är att det på ett enkelt och osökt sätt lyckats balansera praktiska funktioner med poetisk rumsbehandling." Byggnaden stod klar sommaren 2006 och innehåller lokaler för representation och en privat del med ambassadörens bostad.
Bl.a. publicerat i tidskriften Arkitektur nr8-2006

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.