MAF Arkitektkontor AB


Dundret Lillstuga och Parstuga


Nybyggnation av fritidshusDundret i Gällivare

Beställare: Egendomsbörsen
Färdigställt: -
Medverkande:
Mats Öhman, Arkitekt SAR/MSA
Mats Öhman, Arkitekt SAR/MSA
Oskar Eriksson, Byggnadsingenjör
Geza Fischl, Arkitekt

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.