MAF Arkitektkontor AB


Kalix Galleria Köpcentrum


Byggherre: Kalix Nya Centrum
Färdigställt: 2008
Area: Ombyggnad 6200 kvm, nybyggnad 6100 kvm
Entreprenadkostnad: 140 mkr
Entreprenadform: MAF har som generalkonsult i partneringprojekt ansvarat för projekteringsledning, arkitektonisk utformning och samordning av underkonsulter.
Medverkande
:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig 
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
Jonas Jakobsson, projekteringsledare

Annie Arnqvist, arkitekt SAR/MSA
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör 
Christer Östensson, byggnadsingenjör
Peter Lövgren, byggnadsingenjör

En samlingsplats för Kalixborna och ett tydligt ansikte mot E4:an var målet med om- och tillbyggnaden av det befintliga Tempovaruhuset från slutet av 1960-talet. På den tidigare stora parkeringsytan har den rektangulära lådan fått ett tillägg som skapar rum och mötesplatser både inomhus och utomhus, ett stort utomhustorg mot affärsgatan i norr och en solig terrass med utsikt mot älven i söder. Ett triangulärt inomhustorg vänder alla butiker in mot torgets mitt och gör det lätt att överblicka. Svart, vitt och olika nyanser av rött återkommer både exteriört och interiört. Galleria Kalix innehåller 16 butiker, restaurang och café i övre plan och bowlinganläggning i källarplanet.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.