MAF Arkitektkontor AB


Björkskata Centrum


Byggherre: LULEBO AB
Färdigställs: 2009
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA
Peter Häggmark, projekteringsledare
Peter Lövgren, Byggnadsingenjör
B-O Hermansson, Byggnadsingenjör
Oskar Eriksson, Byggnadsingenjör - Trainee
Lars-Erik Gunnars, Landskapsarkitekt

Ett av Luleås externcentra, uppfört under 70-talet, ansatt av "tidens tand", anpassas till nya nu rådande värderingar och krav. Björkskata centrum identitetsförstärks och "helrenoveras". Exteriört tillskapas ett nytt torg i söder och en streetbasket plan iordningställs i norr. Mellan den kommersiella byggnaden och den befintliga grundskolan iordningsställs en utomhus scen. Samtliga befintliga och nya entréer får ny gestaltning. Stor vikt har lagts vid upplevelsen av "centrum", exteriör och interiör ljussättning samt materialval.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.