MAF Arkitektkontor AB


Havremagasinet


Beställare: Fortifikationsverket, Boden
Färdigställt: Etapp 1, färdigställt Juni 2012
Medverkande:
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA
Henrik Eriksson, byggnadsingenjör
Stina Vesterberg, civilingenjör

Hösten 2011 erhöll vi uppdraget att utreda planerna om ändrad verksamhet i Havremagasinet. Önskan var att skapa ett konstcentrum av hög nationell och internationell klass.

Den unika byggnaden har sedan uppförandet 1911 fungerat som sädeslager. Via ett sinnrikt maskineri transporterades havre runt i huset, från vind till källare och tillbaka igen.

Första etappen av projektet innebar att se över entréförhållandet samt knyta samman entré, kapprum, butik och café. Vårt mål var att erhålla ett flöde som lotsar besökaren på ett logiskt sätt genom byggnaden. Exteriört är byggnaden helt skyddad genom det statliga byggnadsminnet. Entrén mot söder kommer att återställas till dess forna utseende och samtidigt tillgänglighetsanpassas.

Invändigt, en trappa upp, har även nya personalutrymmen tillkommit. För att framhäva och stärka upplevelsen av konsten, har de flesta materialen valts för att harmo­nisera med den befintliga byggnaden. I några få detaljer används moderna material, som glas och stål, för att skapa kontrast och tydliggöra de nya delarna i arkitekturen.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.