MAF Arkitektkontor AB


Analys entré till Abisko Nationalpark


Medverkande:
Lars-Erik Gunnars, Landskapsarkitekt
Annika Ohls, Samhällsplanerare
Mats Öhman, Arkitekt
Daniel Åström, Byggnadsingenjör

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län och STF utfördes en analys av utformningen av det område som utgör huvudentrén till Abisko Nationalpark. Med tillgängligheten och besökarnas behov i fokus ville vi skapa en sammanhållen och inbjudande huvudentré till nationalparken. Entrén anpassas till områdets lokala förutsättningar och till den gemensamma identiteten för Sveriges nationalparker. Analysen resulterade i olika åtgärdsförslag i två etapper.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.