MAF Arkitektkontor AB


Luleå Airport


Byggherre: SWEDAVIA
Färdigställt: Under utförande, färdigställs under 2013
Entreprenadkostnad: ca 100 miljoner
Entreprenadform: Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA
Peter Häggmark, projekteringsledare och inredare fast inredning

Oskar Eriksson, byggnadsingenjör, modellsamordnare
Per Sundström, byggnadsingenjör
Jonas Jakobsson, byggnadsingenjör
Jörgen Boman, byggnadsingenjör

James Buchanan, medverkande arkitekt SAR/MSA
Daphne Djurberg, arkitekt Civ.Ing., illustratör
Peter Karlsson, arkitekt SAR/MSA, illustratör

Peter Lövgren, KA enligt PBL

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.