MAF Arkitektkontor AB


Bollnäs Passivhus


På uppdrag av Bollnäs Bostäder har vi ritat ett passivhus med 24 lägenheter i centrala Bollnäs. Huset är projekterat för att uppfylla passivhus- krav enligt FEBY och för att kunna miljöcertifieras med klassen Miljö- byggnad Guld.
Huset är i sex våningar plus en indragen terrassvåning. Samtliga lägenheters uteplatser har kontakt med Ljusnans vattenspegel. De stora fönstren i söder har solavskärmning där ljuset strilar in via ett utskuret mönster inspirerat av delsbosöm. Lägenheterna är yteffektiva och varierar mellan 2-4 RoK. Upplåtelseformen är hyresrätt.

Ett passivhus är ett extra välisolerat hus som saknar ett traditionellt uppvärmningssystem. Det värms i huvudsak upp av den värme som elektriska apparater, människor och belysning avger. Solpaneler på taket värmer upp husets varmvatten.
Huset har certifierats som Miljöbyggnad Guld vilket ställer krav på bl.a. energiförbrukning, byggnadsmaterial, ljud, dagsljus mm. Den totala energiförbrukningen väntas bli under 45 kWh/m2. BBR krav är max 130 kWh/m2.
Huset invigdes den 3e april 2014 av ordföranden i riksdagens milö- och jordbruksutskott. Det är i dagsläget Sveriges nordligaste flerfamiljs-passivhus.

BASARK
Ansvarig arkitekt: Johanna Holm
Handläggande arkitekt: Cecilia Vikander
Total kostnad inklusive moms: ca 54 mkr

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.