MAF Arkitektkontor AB


Vetenskapens hus Luleå


Byggherrre: Diös 
Färdigställt: 2014
Entreprenadkostnad: ca 40 Mkr  
Entreprenadform: Partnering  
Medverkande
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Peter Häggmark, projekteringsledare och fast inredning
Jonas Hedenström, projektör 

Vetenskapens Hus i Luleå
Luleås gamla posthus, delvis kulturmärkt, och ursprungligen ritat av arkitekt Erik Lallerstedt, har genomgått en omdaning till en högklassig utställnings- och möteslokal samt restaurang.
Huvudmän är Ingenjörsvetenskapsakademien, Luleå Universitet samt LKAB.

Vetenskapens Hus skall i huvudsak hålla öppna arrangemang med inriktning mot forskning, utbildning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.