MAF Arkitektkontor AB


Sundsbacken


Byggherre: Luleå kommun
Färdigställt: 1999
Entreprenadkostnad: 45 Mkr
Entreprenadform: Totalentreprenad
Medverkande:
Åsa Acking, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA
Peter Häggmark, projekteringsledare

Ett äldreboende som har 36 hyresgäster fördelat på 4 boendegrupper. Byggnaden har fem våningar, ligger nära centrum i parkmark och har en fin utsikt över Skurhomsfjärden. Byggnaden utformades så att den högre mera slutna fasaden ligger mot gatan och den lägre öppnare fasaden med stora glasytor och balkonger vetter mot parken och fjärden. Huskroppen har delats upp i flera volymer för att den skall ge ett lättare intryck. Volymerna har markerats genom att partier mellan dem är glasade och genom att de har olika färg. Den centrala entrén och trapphuset är uppglasade för att ta tillvara utsikten mot parken och vattnet.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet