MAF Arkitektkontor AB


Midskogen


Ny- och ombyggnad i delar av befintligt äldreboende samt tillhörande markarbeten och utemiljö. Utnämnt till årets äldreboende 2009.

Byggherre: Luleå kommun
Färdigställt:
2007
Entreprenadkostnad:
55 Mkr
Entreprenadform:
Generalentreprenad
Medverkande:
Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA
Jonas Jakobsson, projekteringsledare
Berndt-Ove Hermansson, byggnadsingenjör
Brage Lundgren, byggnadsingenjör 

Nybyggnaden består av 55 lägenheter med tillhörande rumsfunktioner fördelade på 5 grupper om 9 boende och 2 grupper om 5 boende.

De grupper som är planerade på bottenvåning är tänkta för kognitivt beteendestörda. På övre våningen är ett mindre antal rum utformade för palliativ livssituation.

Nybyggnaden ihopkopplas med befintligt äldreboende genom en lägre förbindelsebyggnad.
Ombyggnad av 1 befintlig boendeenhet för att inrymma samnyttjade funktioner och invändig kommunikation till nybyggnaden.
Totalt kommer Äldreboendet att vara för 82 boende som betjänas av ca 100 anställda.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.