MAF Arkitektkontor AB


Svartöbrinken


Byggherre: Egendomsbörsen
Färdigställt: 2008 
Entreprenadkostnad: ca 25 miljoner (bostadisering) 
Entreprenadform: Partnering
Medverkande: 
Mats Öhman, arkitekt SAR/MSA 
Peter Häggmark , projekteringsledare
B-O Hermansson , byggnadsingenjör
Göran Hagbo, byggledare
AnneLie Granljung, samhällsplanerare

Luleå som malmens utskeppningshamn har förändrats i och med ändrad teknik. Likväl har själva utskeppningsplatsen flyttats. Kvar blev LKAB:s hamnkontor. På Svartöbrinkens södra strand, med fantastisk utsikt över Gråsjälfjärden, ligger det konverterade kontorshuset, nu inrymmande 27 stycken bostadslägenheter i mycket hög standard. Byggnaden är påförd en våning med ett centralt placerat trapphus, troligtvis ett av de "häftigare" som skådats. Den exteriöra gestaltningen hämtar sitt anslag i det maritima temat.

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.