MAF Arkitektkontor AB


Kv. Orren


Byggherrre: LULEBO
Färdigställt: 2008
Entreprenadkostnad: ca 45miljoner 
Entreprenadform: Generalentreprenad i tvåstegsupphandling 
Medverkande
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA, ansvarig
Peter Häggmark, projekteringsledare

Charlotte Olofsson, byggnadsingenjör
B-O Hermansson, byggnadsingenjör

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.