MAF Arkitektkontor AB


Kv. Uven


KV UVEN, LULEÅ
Om- och påbyggnad av bostadshus
Idéskiss

Beställare: LULEBO
Medverkande:

Arkitekt Mats Öhman SAR/MSA
Byggteknik Peter Häggmark
Illustration Oskar Eriksson

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.