MAF Arkitektkontor AB


Kv. Hönan


Byggherrre: LULEBO
Färdigställt: 2013
Entreprenadkostnad: 100 Mkr 
Entreprenadform: Generalentreprenad 
Medverkande
Kenneth Söderlund, arkitekt SAFA, ansvarig
Per Sundström, projekteringsledare
Jörgen Boman, byggnadsingenjör
Oskar Eriksson, byggnadsingenjör
Leif Lundström, byggnadsingenjör

Klicka här för att läsa och se mer bilder om projektet.