MAF Arkitektkontor AB


Johan Larsson


Jobbar som

Byggnadsingenjör. 

Erfarenhet

Johan är anställd hos MAF sedan 2018 som byggnadsingenjör.
Tidigare förslagsarkitekt och projekteringsledare på Arvesund living ab.

Annat intressant

Johan har ett stort intresse för arkitektur, från tradionellt trähusbyggande till modern design.
Fritiden spenderas gärna till fjälls, i skogen eller vid havet och i första hand på skoter när säsongen tillåter.
Därutöver har han alltid något större eller mindre DIY-projekt på gång, både egna och tillsammans med vänner.
Bastu kommer vara det första han bygger på den planerade fritidshustomten.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
+46 (0)70-265 27 86
E-post
johan.larsson@maf-ark.se