MAF Arkitektkontor AB


Linda Bergman


Jobbar som

Arkitekt MSA.
Linda har examen i Arkitektur vid Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn.

Erfarenhet

Hon har jobbat med bostäder, vård och omsorg och skolor i olika skeden av byggprocessen.
Och har tidigare varit anställd hos LLP Arkitekter samt HMXW Arkitekter. Är anställd på MAF sedan 2017.

Annat intressant

Gillar att ta sig runt i stan på cykel.
Är bra på bollsport och lagom musikalisk. Glad i alla former av hantverk.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
.
E-post
linda.bergman@maf-ark.se