MAF Arkitektkontor AB


Kenneth Söderlund


Jobbar som

Arkitekt SAFA

Erfarenhet

Kenneth är anställd hos MAF sedan 1995. Han jobbar med arkitektur i alla dess former, från färgsättning till stadsplanering. Kenneth har tidigare varit anställd på de finska arkitektkontoren Roger Wingren, Pekka Salminen och Kimmo Kuismanen.

Annat intressant 

Åker skidor på vintern och renoverar huset på sommaren. Båda sakerna går lika långsamt.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
070 - 285 07 23
E-post
kenneth.soderlund@maf-ark.se