MAF Arkitektkontor AB


Victor Dharsana


Jobbar som

Byggnadsingenjör. 

Erfarenhet

Anställd på MAF sedan september 2017. Har en civilingenjörsexamen inom arkitektur med inriktning mot husbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet.

Annat intressant

Född i Sverige men uppväxt och gått i skolan på Bali i Indonesien. Flyttade tillbaka till Sverige 2010 för att studera vidare på universitet. Gillar att resa, dyka och träna.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
+46 (0)76 - 929 18 59
E-post
victor.dharsana@maf-ark.se