MAF Arkitektkontor AB


Christer Larsson


Jobbar som

Arkitekt SAR/MSA och har examen i Arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola

Erfarenhet

 

Christer är anställd på MAF sedan våren 2017 och har tidigare arbetat för Bryggan Arkitekter i Härnösand och Arkitekthuset Monarken i Luleå. Senast kommer han från Samhällsbyggnadskontoret i Gällivare där han arbetat med planeringen för det nya Gällivare och Malmbergets avveckling som följd av gruvbrytningen.
Christer arbetar från det lilla till det stora i byggprocessens olika skeden. Från tidiga skeden med analys, program, idéskisser och koncept, vidare i projektering till färdiga bygghandlingar.
Han har bland annat arbetat med: Skolor, förskolor, hotell, bostäder, vårdlokaler, sporthallar, kontor och tvättpaviljonger.

 

Annat intressant

Christer har ett stort friluftsintresse, på sommar med vandring och kajak, på vintern med skidorna uppförs, utförs och på platten. Han sätter även gärna en curlingsten, spelar sällskapsspel med vänner och tar del av kulturlivet.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
+46 (0) 70-221 68 38
E-post
christer.larsson@maf-ark.se