MAF Arkitektkontor AB


Aksel Grip


Jobbar som

Arkitekt SAR/MSA och har examen i Arkitektur vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Erfarenhet

Aksel har jobbat med bostäder, kontor och hotell som huvudspår i olika skeden av byggprocessen. Har tidigare varit anställd hos bl.a. Vera Arkitekter och Engstrand & Speek AB. Aksel har jobbat hos MAF sedan 2016.

Annat intressant

Gillar att lyssna på musik, se på svåra filmer och laga långkok. När andan faller på målas även en och annan tavla

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
+46 (0)70 - 839 73 71
E-post
aksel.grip@maf-ark.se