MAF Arkitektkontor AB


Mats Öhman


Jobbar som

Arkitekt SAR/MSA

Erfarenhet

Efter genomförd arkitektutbildning vid Chalmers i Göteborg fick Mats möjlighet att hoppa direkt in i "hetluften" genom att delta i projekteringen av Norrbottensteatern i Luleå. Därefter har han, i olika skepnader, genom åren deltagit i en mångfald projekt, allt från idéskisser till färdigprojektering, projektledning och prisutdelningar. (Se Länk till CV.)
Mats har tidigare varit anställd hos FFNS, AoT och Sycon. Har även bedrivit egen verksamhet i sju år. Sedan år 2002 finns Mats som anställd och delägare hos MAF Arkitektkontor AB.

Annat intressant

"Att skratta ofta och mycket.
Att vinna människors respekt och barns tillgivenhet.
Att leta fram det bästa hos andra människor.
Att lämna efter sig en värld som har blivit lite bättre.
Att kunna känna sig stor utan att först gjort någon annan liten.
Att veta att åtminstone en människa har kunnat andas lite lättare för att man levat.
Detta är att ha haft framgång i livet."

Staffan Flodström 

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
070 - 260 53 54
E-post
mats.ohman@maf-ark.se