MAF Arkitektkontor AB


Hans Walloschke


Jobbar som
Dipl.-Ing. (Univ.) Arkitekt SAR/MSA.
Ass. Professor LTU
Hans-G har Arkitektexamen från TUM 1985 med ett bredd kunnande i arkitektur och stadsplanering.

Erfarenhet
Hans-G har varit anställd bl.a. på Walloschke Architekten i Augsburg, Berg arkitektkontor i Stockholm, som lärare på TU München, SWECO och Arkitekthuset Monarken i Luleå.
Hans-G och Walloschke Planungsgesellschaft med filial i Augsburg och i Leipzig driver ibland gemensamma projekt, till exempel 2011 ombyggnationen av tyska ambassaden i Stockholm.
Sedan 2010 fördelar Hans-G sin tid mellan konsultuppdrag som arkitekt och arbete som universitetslektor på LTU på avdelningen för arkitektur och vatten.
Fortifikationsverkets arkitekturpris hedersomnämnande 2007
Ordförande i Arkitekturprisjuryn Övre Norrland 2013

Annat intressant

Född och uppvuxen i Tyskland, gillar vatten, att spela kontrabas, är författare till facklitteratur.
Hans-G har fått träffa Ralph Erskine som kontaktarkitekt i Tyskland, deltagit i arkitekttävlingar i Tyskland ihop med professor Wienands, Tysklands påve vad gäller badhus, som ledde till tävlingsvinster. Två äventyrsbadanläggningar, i Aachen och i Augsburg, står färdigbyggda sedan dess.
2009 blev Hans-G utnämnd till Förbundrepubliken Tysklands honorärkonsul i Luleå.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
070 - 266 96 30
E-post
hans.walloschke@maf-ark.se