MAF Arkitektkontor AB


Jarmo Ylitalo


Jobbar som
Byggnadsingenjör, byggledare. Han har byggnadsingenjörsexamen från Luleå Tekniska Unviersitet.

Efarenhet

Jarmo är anställd hos MAF sedan Augusti 2014. Jarmos tidigare anställningar efter studietiden är som byggkonsult hos Byggledare i Roslagen AB där Jarmo arbetade med projektering och kontrollansvariguppdrag och innan dess som byggnadsinspektör på Kiruna, Mjölby och Uppsala kommun. Även som arbetsledare hos PEAB Anläggning en kort period.

Annat intressant

Jarmos intressen är jakt och fiske och då speciellt pimpelfiske på våren och ripjakt på hösten. Fotografering och resor till storstäder och fjällvandra är annat Jarmo gillar

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
076 - 677 34 21
E-post
jarmo.ylitalo@maf-ark.se