MAF Arkitektkontor AB


Jonas Nilsson


Jobbar som

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare. Kontrollansvarig nivå K. Jonas har genomgått 4-årig teknisk linje, byggnadsteknisk gren, vid Midskogsskolan i Luleå.

Erfarenhet

Jonas anställdes 2014 på MAF och har arbetat sedan 1999 med byggprojektering inom allehanda projekt så som industrier, kommersiella lokaler, bostäder och sjukhus.

Annat intressant 

Jonas intressen är familjen, skidåkning och i allt väsentligt beträda naturen.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
073-360 14 51
E-post
jonas.nilsson@maf-ark.se