MAF Arkitektkontor AB


Per Sundström


Jobbar som

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare

Erfarenhet

Per är anställd hos MAF sedan 2003. Han jobbar med byggprojektering, projekteringsledning, beskrivningar och brand. Har tidigare arbetat som konstruktör på Scandiaconsult och Arne Johnsson ingenjörsbyrå.

Annat intressant

Per är globetrotter. Han bygger gärna själv, kopplar av i skärgården, spelar innebandy och åker slalom. 

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
070 - 630 19 94
E-post
per.sundstrom@maf-ark.se