MAF Arkitektkontor AB


Jonas Jakobsson


Jobbar som

Byggnadsingenjör, Projekteringsledare.
Jonas har genomgått 4-årig teknisk linje, byggnadsteknisk gren, vid Älvkullegymnasiet i Karlstad.

Erfarenhet

Jonas är anställd hos MAF sedan 1991. Han har gedigen erfarenhet från många olika typer av projekt som projekteringsledare inom arkitekt- och husbyggnadsprojektering.

Har bl.a. ansvarat för projektering och samordning av nytt Ambassadresidens i Santiago, Chile, kvarteret Lärkan och Kungsfågeln ingående i Luleås nya Gymnasieby, Köpcentrum Galleria Kalix och Minerva vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Den sistnämnda erhöll Övre Norrlands Arkitekturpris 2006.

1987-91 var Jonas anställd på White Arkitekter i Örebro.

Annat intressant

Jonas har medverkat på några CD-skivor, senast som basist i bandet Swinging Doors. Han längtar efter ett stenhus i Sydeuropa där han kan spela på sin kontrabas. Jonas kan sin mat när det gäller en god sak. 

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
070 - 218 52 23
E-post
jonas.jakobsson@maf-ark.se