MAF Arkitektkontor AB


Martin Häller


Jobbar som

Master of Architecture Arkitekt SAR/MSA MNAL och har examen i Arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola
Kontorschef på Luleåkontoret samt delägare/partner i MAF 

Erfarenhet

Martin är anställd på MAF sedan hösten 2018 och har tidigare varit anställd på Sweco Architects i Göteborg och Umeå samt varit delägare i 16 år på Tirsén & Aili Arkitekter respektive 4 år på aochd Arkitektkontor i Luleå.

Annat intressant

Fritidsintressen är bland annat segling, skidåkning och att dra en makrill eller två på Smögen om sommaren. Martin är stolt innehavare av ett SM-brons i segling.

Kontakt

Direktnummer
.
Mobil
+46 (0) 70-622 31 69
E-post
martin.haller@maf-ark.se