MAF Arkitektkontor AB


Pontus Arena

Ombyggnad och tillbyggnad av befintliga lokaler.

Projektbeskrivning

Beställare: Luleå Kommun
Yta totalt: 12 300 kvm 
Färdigställandetid: Juni 2013
Projektbudget: 180Mkr
Uppdrag: Projektledning och kontrollansvar
Medverkande: 
Jan Boman, projektledare
Peter Lövgren, byggingenjör kontrollsansvarig